החל ק הדרומי של הרחוב בעיר דוד, ליד בריכת השילוח. שים לב לפריצה - מעשי ידי הרומאים כדי ללכוד את המורדים, שהסתתרו בתעלות הניקוז התת־קרקעיות