קצה רחוב מימי בית שני בחלקו הצפוני של הכותל המערבי, במנהרות הכותל. קטע זה רוצף בלוחות אבן גדולים ומוצבים בו שני עמודים בעלי כותרות דוריות. בנקודה זו של הרחוב, הופסקו עבודות החציבה והסיתות