הרחוב המרוצף מימי בית שני, מבט צפונה. משמאל, היחנויות' לאורך הרחוב. ברקע מימין: אבני מפולת שלא הוסרו במתכוון, כדי להמחיש את החורבן