למעלה: הרחוב מימי בית שני במבט דרומה, ועליו מפולת אבנים מהכותל המערבי של הר הבית