מתפללים מגיעים לכותל המערבי, ‭.1904‬ גלויה המבוססת על ציור של ק"ת צ'ונטווארי ‭,(1919-1857)‬ מגדולי הציירים של הונגריה