גלויה בצביעת יד משנות העשרים שהודפסה בארץ. מבוססת על תצלום משלהי המאה ה־19