גלויה צבועה ביד, שהודפסה בקהיר, אחרי ‭.1905‬ מבוססת על צילום של פ' בונפיס מ־1875