למעלה: חסידים עם שטריימל ויהודים ספרדים עם תרבוש על יד הכותל. המו"ל: הוצאת ‭?UVACHROM'‬ גרמניה, מתוך סדרה של 126 גלויות על ארץ ישראל שהופיעה ב־‭.1953‬