איור ‭:10‬ רב תוקע בשופר מול הכותל. אגרת ברכה משנות ה־70 איור ו 1 י מלאך מצביע על אור הגאולה הקשור לכותל. אגרת ברכה משנות ה־ם7 איור 12 ו מתפללים ליד הכותל. אגרת ברכה משנות ה־‭,70‬ פלפוט