מוטיב החיילים הרוקדים ליד הכותל המשוחרר מבטא את הפיכת הכותל לסמל ישראלי איור 16 אזרח חרדי מצטרף לחיילים. אגרת ברכה מסוף שנות ה־60 איור ‭:7‬ חיילים רוקדים עם דגל ישראל ליד הכותל איור ‭;8‬ אגרת ברכה עם דיוקן של מוטה גור. תל אביב סוף שנות ה־60 איור ‭:9‬ אגרת ברכה בהוצאת קק"ל, 967ו