חיים גרוסמן מראות הכותל המערבי באמנות העיטור העממית

איורי הכותל המערבי היו דגם עיטורי נפוץ שהופיע על מוצרי אמנות שימושית רבים , שנעשו בארץ למן המחצית השנייה של המאה התשע עשרה . הסכימה החזותית המצוירת של הכותל הופיעה על גבי כתובות נייר ודפי בקשות לתרומה , והמראה המצולם שימש בגלויות ובאגרות ברכה ( איור . ( 2 בתקופת המנדט הבריטי התמעט מאוד השימוש בכותל כנושא עיטורי לטובת מראות ציוניים אחרים , וכך גם בשני העשורים הראשונים לאחר קום המדינה . בעקבות מלחמת ששת הימים חל שינוי רב בתחום זה ומראה הכותל המערבי זכה לעדנה בתמונות אין ספור . למן ראשית שנות השבעים הפך מראה הכותל לדימוי חזותי נפוץ בכל אפיקי הגרפיקה והאמנות השימושית , ותפס מקום מרכזי בתמונות ובאגרות ברכה . נביא בזאת מקצת ממראות הכותל וביטוין באגרות ברכה , למן ראשית הציונות ועד היום , ונתייחס למקומו באמנות השימושית לאחר מלחמת ששת הימים . ננסה להעריך ולהציג את שלבי הפיכתו לנושא מרכזי בעולם האיור . מראה הכותל עד למלחמת ששת הימים מראה הכותל המערבי לא נעלם בתקופת ההתעוררות הלאומית , אך השימוש בו התמעט , משום שהמעצבים כיוונו את מוצריהם לקהל חילוני ודתי לאומי , והושפעו מגרפיקה שיצגה את הממסד , ש...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל