איור ‭:1‬ ריקודי שמחה של חיילי צה"ל על רקע הכותל המשוחרר. אגרת ברכה, תל אביב 969 ו