ידיעה בעתון 'דברי על ייסוד 'מסדר הכותל' והופעת ספר בשם זה, במלאה שנה להקמת המסדר