הכותל והרחבה שלידו בצילום מגג בניין המחבמה. 1990 בערך