שכונת המוגרבים והכותל. מראה כללי במבט ממערב. צילום משנות השלושים