שכונת המוגרבים שליד הכותל, ‭.1912‬ מבט מישיבת 'פורת יוסף'