הכותל כרקע לעתון ה'הגנה' 'החומה/ שהופיע בתקופת המאבק בבריטים