ועדה שמונתה בידי חבר הלאומים בשנת 1930 ליישוב הסכסוך בין הצדדים, בעת ביקורה בכותל