‭.25‬ חותם הרב אבן צור מהעיר פס במרוקו, שלהי המאה ה־9ו. עשוי במתכונת החותמות של ירושלים. חל אביב, אוסף משפי גרוס