‭.24‬ לוח 'מזרחי, ליתוגרפיה צבעונית, פראג, שלהי המאה ה־9ו. תל אביב, אוסף משפי גרוס