‭.26‬ הכותל, מעשה ידי הצייר הצרפתי זיאן־ליאון דרום, משנות השישים של המאה ה־19