‭.22‬ הכותל והר הבית במרכז אתריה הקדושיבו של ירושלים - לוח 'מזרח/ רפוס שמואל הלוי צוקרמן, ירושלים, שלהי המאה ה־9ו. תל אביב, אוסף משפי גרוס