‭.21‬ תעודה ליתוגרפית לתורמים ל'ועד העזרה [ל]פליטי רוסיא ושאר ארצות/ ירושלים, שנות העשרים של המאה ה־‭.20‬ תל אביב, אוסף משפ' גרוס