‭.14‬ הכותל ומקום המקדש, ירושלים, ‭.1899‬ רקמה על קרטון מחורר (אוסף מוזיאון ישראל)