‭.12‬ לוח 'מזרחי עם יארזי הלבנון/ ירושלים, דפוס ישראל ב"ק, 1870 לערך. תל אביב, אוסף משפ' גרוס