‭.13‬ "עצי שטים אל הבית הזה" - לוח ?מזרח' המבוסס על תמונות שהגיעו ‭_?,.‬ מירושלים, הדפס ליתוגרפי, וינה‭.18894‬ תל אביב, אוסף משפי גרוס