‭.11‬ מפה רקומה לשולחן שבת, ירושלים, ‭.1928‬ תל אביב, אוסף משפ' גרוס