‭.10‬ יתוסף שווארץ, לוח המקומות הקדושים, ליתוגרפיה, ירושלים, ‭.1839‬ מוזיאון ישראל, ירושלים