‭.9‬ לוח מראה המקומות הקדושים בארץ ישראל. משה גאנבאש, איסטנבול תקצ"ט‭1838-39/‬