‭.8‬ מפה לשולחן שבת, איטליה, סביב ‭.1800‬ ירושלים, מוזיאון יהדות איטליה