‭.6‬ מדרש שלמה וקודש הקודשים, מגילת יחוס אבות, איטליה, המאה ה־‭.16‬ ירושלים, בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי