‭.7‬ "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני‭."‬ כתובה, פרט, סניגאליה (איטליה‭780 ,(‬ ו. לונדון, הספרייה הבריטית