‭.4‬ בית המקדש בדמות כיפת הסלע, ספר זכרון בירושלים, איסטנבול, תק"ג/ ‭742-43‬ו. תל אביב, אוסף משמי גרוס ‭.5‬ "זה צורת כותל מערבי‭,"‬ ספר זכרון בירושלים