ו. חזית בית המקדש על מטבע שטבע בר כוכבא, ‭134/55‬ לספה"נ ‭.2‬ כלי המקדש בכל הדרם ותפארתם. כתב יד של המקרא, פרפיניאן (דרום צרפת, בשליטה ספרדית‭.1299 ,(‬ פריס, הספרייה הלאומית, כת"י ‭,hebr. 7‬ דף 13א ‭.3‬ המשיח בשערי ירושלים כעיר האידיאלית של הרנסאנס, הגדת ונצ ה, 1609