הכותל המערבי שלום צבר

ל ^ ל לא כמר הדימויים הנפוצים של בית המקדש , לא זכה התיאור החזותי של הכותל המערבי להיסטוריה ארוכה ומפורטת באמנות היהודית . לעומת זאת , חזית בית המקדש בירושלים מתוארת כבר על מטבעות בר כוכבא מהמאה השנייה לספירה ( איור , ( 1 ובמאות הראשונות אף נתפתחו תיאורים חזותיים מובהקים של סמלי המקדש , כגון מנורה , מחתה , שופר , ארון הברית עם הכרובים או בלעדיהם , ושולחן לחם הפנים . דימויים אלה נפוצו גם באמנות הזעירה ( למשל , נרות שמן , בקבוקי זכוכית ותחתיות זהב , ( לצד דימויים מונומנטאליים שנוצרו בפסיפסים או בציורי קיר בבתי הכנסת העתיקים , כגון אלה של חמת טבריה , בית אלפא וציפורי בארץ ישראל , ודורא אירופוס שבסוריה . הכותל המערבי לא היה חלק ממכלול הדימויים והסמלים בעת העתיקה . יתירה מזו , גם בדימויים הארכיטקטוניים המפורטים מעט יותר , כגון בתיאורי בית המקדש שבקיר המערבי בבית הכנסת בדורא אירופוס 244 / 45 ) לסה"נ , ( אין כל רמז לשריד המקודש . זאת אולי משום שהתיאורים החזותיים באמנות היהודית העתיקה בהקשר לבית המקדש מדגישים ראייה עתידית ומשיחית ולא את העבר או ההווה . בנוסף לכך , אין ידיעות ברורות כי אכן התקי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל