כתובת עברית חקוקה בחריתה על אבני הכותל, 2007 יהודה דוב בר [בן רבי] יוסף יעקוב הלוי