נשים מתרפקות על אבני הכותל בתצלום מראשית המאה הקודמת