נשים ליד הכותל מרגלית שילה

ציורי וצילומי הכותל המערבי מהמאה התשע עשרה מתעדים נוכחות נשית מקפת באתר היהודי הקדוש ביותר . כמיהתן של נשים יהודיות לעלות לארץ ישראל מקדמת דנא באה לידי ביטוי מובהק בספר זיכרונותיה של גליקל מהמל -1645 ) , ( 1724 אלמנה יהודייה שחייתה באשכנז . גליקל היטיבה לתת ביטוי לכמיהתה : " הייתי צריכה ... לעזוב את כל הבלי העולם הזה ועם שארית הפליטה שנשאר לי לעלות לארץ הקדושה , כי שם יכולתי לחיות כבת ישראל כשרה . " דבריה מעידים , כי חיים כשרים ואמיתיים אפשריים רק בארץ ישראל . ואמנם , החל מהמאה השש עשרה ואילך , מספרן של הנשים בגיל מתקדם שנפקדו בארץ היה גדול בהרבה לעומת מספר הגברים בגיל דומה . הכמיהה הדתית לא באה על סיפוקה רק מעצם הישיבה בארץ הקודש , אלא מביקורים במקומות הקדושים , שהיו מעין 'עלייה בתוך עלייה . ' רבקה ליפא אניק סטר , למדנית שעלתה לירושלים במחצית השנייה של המאה התשע עשרה , הייתה האישה הראשונה אשר פרסמה בארץ חוברת ביידיש פרי עטה . היא כתבה כי בטרם עלייתה לארץ קיוותה "שעל כל פנים אבוא בחיים לירושלים ואחיה שם שני ימים לזכות ולבקר את המקומות הקדושים . " ואמנם עם עלייתה "תיכף הלכנו לכותל המע...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל