‭.3‬ הכותל והר הבית ברקע ביום שלג. צילום אוויר, ינואר 992ו