0ו. נשים מתפללות במנהרת הכותל, באזור הקרוב ביותר למקום בית המקדש