ו. כיפת הסלע, אזור הכותל ורחבת הכותל מכיוון הר הבית והרובע היהודי ברקע בצילום אוויר. 1995