תפילה ליד הכותל המערבי. פ' ברגהיים, 1865 בערך. שים לב למגרעות של קמרונות שנשענו על הכותל והתמוטטו ברעידת אדמה במאה ה־16