לתולדות התקדשותו של הכותל המערבי דן בהט

כשהוקמה ועדת החקירה לבדיקת מאורעות , 1929 היהודים שהופיעו בפניה ביקשו להוכיח את קדמות התפילה בכותל המערבי . במהלך הדיונים הוזכר כי "עוד לפני צלאח אל דין התפללנו פה , " אך מהמשך הדברים עולה , שהדיון בכללו נסב על קדושת הר הבית בולו ולאו דווקא על הכותל המערבי . מהטקסט מן המאה ה 11 שנתגלה בגניזה הקהירית , המכונה 'תפילת השערים / עולה , שהיהודים נהגו להתפלל ליד הכותל המערבי אך לא במקום של ימינו , אלא 1 מצפונו , מול קודש הקודשים . ב'משפט הכותל' הובעו ציטוטים מכתבי הגניזה הקהירית כדי להראות את קדמות הקשר היהודי לכותל , אלא שהמקורות אינם מכוונים לכותל של היום , כפי שנטען שם , אלא לאתר תפילה שהיה צפונה יותר . הטקסטים המצוטטים שם מתייחסים למאות ה , 11-10 אך יש הבדל בינם לבין אלו המאוחרים יותר , למן המאה ה 6 ו , שם הכותל המערבי דהיום והתפילה לידו מצוינים במפורש . נקודת מוצא חשובה בהתקדשות הכותל המערבי מובאת בכמה מדרשים . הפסוק המפורסם "מעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי" מופיע במדרש תנחומא , שמות י , ומקבילותיו . ברם , הכוונה , כמובן , לכותל של המקדש , ולא לחומה התוחמת את הר הבית ממערב . מבדיקת המד...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל