שחזור הכותל וסביבתו בימי בית שני בדגם שבמוזיאון ישראל