חפירת פיר ביד צירלס וורן מול קשת רובינסון ‭(1868)‬