המשך הכותל בדרומו, כיום אזור התפילה של הנשים, 'לא היה שייך לכותלי עד 967ו. בתמונה, שצולמה בידי ברגהיים עבור משלחת הסקר הבריטית ‭,(1864)‬ נראה הקשת של שער המוגרבים (מימין למעלה) וכן החלונות של מסגד אל בוראק