תוכן עניינים

הקדמה 11 על הכותל 17 גבריאל ברקאי / הכותל המערבי 28 איתמר פרת / אבני הכותל המערבי וכותלי הר הבית 33 דן בהט / לתולדות התקדשותו של הכותל המערבי 55 מרגלית שילה / נשים ליד הכותל 60 יום טוב לוינסקי / מנהגים ליד הכותל המערבי 73 יאיר ולך / הכתובות העבריות על אבני הכותל 78 שלום צבר / הכותל המערבי באמנות היהודית במהלך הדורות 105 דותן גורן / המאבק בין יהודים לערבים על הכותל המערבי 114 יעקב יניב / שכונת המוגרבים שליד הכותל המערבי 121 אהרון יפה ואלי שילר / הריסת שכונת המוגרבים לאחר שחרור ירושלים והקמת 'מסדר הכותל' 125 דותן גורן / מאמצי היהודים לקניית אחיזה בכותל המערבי ובסביבתו חיים גרוסמן / מראות הכותל המערבי באמנות העיטור העממית 145 אלי שילר וירמיהו רימון / הכותל בגלויות דואר 151 רוני רייך / הרחוב מימי בית שני לאורך הכותל המערבי 155 דן בהט / מנהרות הכותל תמונות וממצאים ממנהרות הכותל 165 עוזי פז / צמחיית הכותל 169 יהודה עצבה / מסיפורי הכותל 173 אסתר ירושלם / "כותל דמעות נעצב ; " הכותל בשירה העברית 179 אלי שילר / תמונות וטמונות של הכותל המערבי עמדה ב י עזחךים מול הכרנל אמו של אחד מהחי"ר אמרה לי - ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל