הקדמה

הכותל הוא לב האומה היהודית ואחד הביטויים הנעלים ביותר ליחודה ולעצמאותה . הכותל טומן בחובו עולם ומלואו : קודש וחול ; מסורות וזכרונות ; ארכיאולוגיה , היסטוריה וגיאוגרפיה היסטורית ; גיאולוגיה ; חי וצומח ; ספרות , שירה ואמנות . אך מעל לכל הכותל הוא מושא לרחשי לב ובקשת רחמים , לפנינו מושג יחודי שאין שני לו , הכולל עולם שלם של ערכים ונכסי תרבות ורוח , מקום להת רפקות והזדהות לאומית , ואתר עלייה לרגל . הקובץ שלפנינו מנסה לתת ביטוי עדכני ומלא ככל האפשר ליחודו של הכותל , תוך דגש על מידע רב תחומי ושווה לכל נפש . מאז פרסום הספר המסכם האחרון בנושא זה ' ) הכותל' בעריכת נאור , ענר ובן דב , הוצאת משרד הביטחון , ( עברו למעלה מימות דור , חלו שינויים רבים בהכרת המקום וחקירתו , ונוספו היבטים רבים , המובאים כאן לראשונה , כולל מאות תצלומים ואיורים , רבים מהם נדירים ביותר , שזה להם פרסום ראשון . בחוברת-ספר נוטלים חלק טובי החוקרים והכותבים . כמתחייב מנושא רגיש מעין זה , המכוון להמוני בית ישראל באשר הם , רוב המאמרים מוגשים באופן תמציתי ובלשון בהירה ושווה לכל נפש . בין שלל המאמרים המתפרסמים לראשונה , נציין את ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל