תליון צלב מברונזה של מסדר הישגים (כנראוה מן המאוה ה‭UIJ a'topj ivwn ,(19‬ ‭.D"־‬ משמץול: הגב^ הקדוש. מץוחוריו ומצדדיו מוטיבים השייכים לצליבה. כצד ש\י ‭?x\m<m‬ קרני אוור ובמרכזם קיצור שמו של ישו ‭IHS -‬ מלמטה מוס^ה כבשת ץולוהים התמימה ‭OJ VyP 1‬ ספר חתום בשב^ה חותמות, מימין, זר 5רח'ם (שושנים‭.(?‬