נספח רביעי צוואת אלכסנדר

צוואה זו נכללה בספרי מוסר רבים , ביניהם יתקון מידות הנפש' לר' שלמה אבן גבירול וספר 'מוסרי הפילוסופים' לאבן חאנין . היא מובאת כאן עלפי נוסחה ב'חיבור התשובה' לר' מנחם המאירי , מהדורת א . סופר , ניו יורק תש"י , עמ' . ( 654-652 ומה נעמו דברי אלכסנדר ותשובת אמו , על עניין יום מותו , ששלח לאמו איגרת תנחומין , זה עניינה ן אחרי שבח לשם , התרוממי אמי בנפשך מהידמות לנשים בחלש ע 1 כלן ורוך לבן , כאשר התרוממתי אני מהידמות לפתאים להמון העם . ודעי שהמוות לא החרידני , וידעתיו טרם בואו , וכן אל יבהילו היגון . ודעי אמי , שאני חושב שתתנחמי בדברי , הישמרי מהכזיב מחשבי , ודעי שהמקום שאני הולך הוא יותר זך ונקי מאשר אנו בו , ואם כן שמחי בהליכתי והתעתדי ללכת אחרי , והזכירי שמי במה שיראה לבני אדם הנהגותיו על פי מצוותי , ואל תשיאו אהבתך לעשות אלא מה שאני אוהב , כי האות על האהבה עשיית רצון האוהב , ואם הוא חוץ מרצונו . ושימי לבך לכל הנבראים , ודעי כי לכל ההווה תחת ההפסד , האדם אחרי הימצאו נעדר , והמלך אחרי הימלט ייפסק מלכותו ; כמה אומות אבדו , כמה בניינים בצורים נאים נפלו , כמה משכנות מבטחים חרבו , וכמה מבצרים...  אל הספר
מוסד ביאליק